Hakkımızda

Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak; 4 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi ve 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi olmak üzere 6 birimimizde Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu çerçevede sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılmaktadır. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınmakta ve küpe takılarak işaretlenmektedir. İsteyen kişilere sahiplendirilmekte, sahiplendirilemeyen hayvanlar ise bu işlemlerden sonra alındıkları ortama bırakılmaktadır. İstanbul’da 39 ilçe Belediyesi Veteriner Hizmetleri birim sorumlularından ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan sayısı için verdikleri rakamların toplamı 130.000 sahipsiz köpek, 125.000 sahipsiz kedi bulunduğu öngörülmektedir. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7/24 esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi Birimlerimizde mesai sonrası ve resmi tatillerde nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri 2018 yılı Nisan ayı itibari ile 74’ü Veteriner Hekim, 397 personel ve 26 hayvan nakil aracı ile sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; 2017 yılı sonu itibari ile 61.477 tedavi, 31.946 aşılama, 20.496 kısırlaştırma yapılmış, 618 hayvan ise sahiplendirilmiştir.

Osteosentez

Cebeci Hayvan Hastanesi ve Bakımevi birimizde 2014 yılı Ocak ayı itibari ile kırık operasyonları yapılmaya başlanmış olup, 2015 yılında 5900 hayvan bu birimimize getirilmiş, bir kısmı istirahat, bandaj ile tedavi edilirken 1100’ü ise osteosentez operasyonu ile tekrar sağlığına kavuşturulmuştur. 2016 yılı için 7890 hayvan birimimize getirilmiş, bir kısmı istirahat, bandaj ile tedavi edilirken 2,478’i ise osteosentez operasyonu ile tekrar sağlığına kavuşturulmuştur. 2017 Yılında 11.196 hayvan birimimize getirilirken, 2.490 kedi ve köpeğe osteosentez uygulanmıştır.

Hayvan Hastanesi Poliklinik Hizmetleri

Fatih’te bulunan Büyükşehir Hayvan Hastanemizde sahipsiz hayvanların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Sahipli hayvanlara ise ücret mukabili sağlık hizmeti verilmektedir.

VetNet ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kayıt Sistemi )

Sahipli ve sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınmasının sağlanması amaçlı VetNet veritabanımız bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, pet hayvanı sahipleri bu veritabanımızdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri

İstanbul genelinde vatandaşlarımızdan dilekçe, e-posta ya da Beyaz Masa telefon hattından gelen, ev ve süs hayvanı satış yerleri, sahipli veya sahipsiz hayvan barındırma ve hayvan bakımevleri konulu şikâyetler, Denetim Ekiplerimize ulaşmakta ve gereği yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce 2015 yılında bu kapsamda 1540 noktada denetim yapılmıştır. 2016 yılında ise bu kapsamda 2059 noktada denetim yapılmıştır. 2017 yılında denetim sayısı ise 2010'dur.

Kurban Hizmetleri

Müdürlüğümüzce kurbanlık hayvan satış yerlerinin çevre sağlığı ve hayvan refahı yönünden denetlenmesi yapılmaktadır. Kurban kesim ve satış ünitelerinde kurban bayramı süresince halkımızın asgari teknik ve hijyenik imkanlarla kurbanlarının kesiminin yapılması sağlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri de tarafımızca verilmektedir. Valilik Makamı Oluru ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilkokullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 10.298 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2016 yılında ise 14.585 öğrenciye eğitim verilmiştir. 2017 yılında eğitim verilen öğrenci sayısı 14.241 olmuştur.